Hisense

Hỗ trợ khách hàng 24/7:

0931 957 288

0932 599 638

Hisense

Máy điều hòa Inverter AS-10TR4RYDTU02

Máy điều hòa Inverter AS-10TR4RYDTU02

5.600.000đ 7.500.000đ Giảm 1.900.000đ

1 đổi 1 trong 7 ngày24 thángThái Lan

Máy lạnh treo tường  MONO Hisense AS-10CR4RYDDJ00

Máy lạnh treo tường MONO Hisense AS-10CR4RYDDJ00

4.450.000đ 5.790.000đ Giảm 1.340.000đ

1 đổi 1 trong 7 ngày24 thángThái Lan

Máy lạnh treo tường  MONO Hisense AS-12CR4RVEDJ00

Máy lạnh treo tường MONO Hisense AS-12CR4RVEDJ00

6.500.000đ 7.900.000đ Giảm 1.400.000đ

1 đổi 1 trong 7 ngày24 thángTHÁI LAN

Máy lạnh treo tường MONO Hisense AS-18CR4RXADJ00

Máy lạnh treo tường MONO Hisense AS-18CR4RXADJ00

8.800.000đ 12.000.000đ Giảm 3.200.000đ

1 đổi 1 trong 7 ngày24 thángThái Lan

Máy lạnh treo tường MONO Hisense  AS-22CR4RBBDJ00

Máy lạnh treo tường MONO Hisense  AS-22CR4RBBDJ00

12.510.000đ 15.000.000đ Giảm 2.490.000đ

24 thángThái Lan

Máy lạnh treo tường INVERTER Hisense  AS-10TW4RYDTU00 

Máy lạnh treo tường INVERTER Hisense  AS-10TW4RYDTU00 

5.600.000đ 5.900.000đ Giảm 300.000đ

1 đổi 1 trong 7 ngàyThái Lan

Máy lạnh treo tường INVERTER Hisense  AS-13TW4RYDTU00

Máy lạnh treo tường INVERTER Hisense  AS-13TW4RYDTU00

6.700.000đ 7.300.000đ Giảm 600.000đ

1 đổi 1 trong 7 ngày24 thángThái Lan

Máy lạnh treo tường INVERTER Hisense  AS-18TW4RGATU00

Máy lạnh treo tường INVERTER Hisense  AS-18TW4RGATU00

9.500.000đ 10.700.000đ Giảm 1.200.000đ

1 đổi 1 trong 7 ngày24 thángThái Lan

Máy lạnh treo tường INVERTER Hisense  AS-24TW4RXBTU00

Máy lạnh treo tường INVERTER Hisense  AS-24TW4RXBTU00

13.000.000đ 14.500.000đ Giảm 1.500.000đ

1 đổi 1 trong 7 ngàyBảo hành 12 thángMade in Japan
0
Zalo
Hotline